QUY ĐỊNH PHÁP LÝ

Việc truy cập và sử dụng trang web imm.management của Công ty TNHH Quản lý và Dịch vụ IMM (IMM Management) phải tuân thủ theo luật pháp Việt Nam cũng như các điều khoản, điều kiện dưới đây.

QUYỀN SỞ HỮU NỘI DUNG

Công ty TNHH Quản lý và Dịch vụ IMM (IMM Management) nắm quyền sở hữu nội dung, quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với mọi văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm cũng như các nội dung khác trên trang web imm.management. Bạn chỉ được phép sử dụng nội dung trên trang web với mục đích cá nhân, tìm kiếm thông tin hoặc các mục đích phi lợi nhuận khác. Nghiêm cấm hành vi sử dụng một phần hoặc toàn bộ nội dung của trang web để bán, chỉnh sửa, đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức, ấn phẩm và kênh thông tin nào. IMM Management không đồng ý cấp giấy phép hoặc bất kỳ quyền sử dụng nội dung nào cho bên thứ ba. Chúng tôi có quyền khởi kiện các cá nhân hoặc tổ chức khai thác thông tin trên trang web imm.management một cách trái phép. Án phí và các chi phí phát sinh (nếu có) sẽ do bên thua kiện chịu trách nhiệm.

NHÃN HIỆU VÀ THƯƠNG HIỆU

Thương hiệu IMM Management và logo IMM Management là một nhánh của thương hiệu IMM Group, đã được đăng ký bản quyền tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Ngoài các thương hiệu và logo kể trên, các nhãn hiệu và thương hiệu khác xuất hiện trên website imm.management đều thuộc về các đối tác và bên thứ ba. IMM Management không nắm quyền sở hữu các thương hiệu này và từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bên thứ ba.

NỘI DUNG

Thông tin trên trang web imm.management được biên soạn một cách tâm huyết, cẩn thận nhưng chỉ dành cho mục đích nghiên cứu thông tin tổng quát. Tình trạng nhà cho thuê, thị trường bất động sản cũng như các chi phí hành chính, sửa chữa, bảo trì có thể thay đổi tùy từng thời điểm, phụ thuộc vào các yếu tố khách quan khác nhau. IMM Management sẽ nỗ lực cập nhật thông tin nhưng chúng tôi không cam kết hay đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào rằng thông tin, hình ảnh, dịch vụ được đề cập trên trang web luôn đầy đủ và chính xác tuyệt đối.

Công ty IMM Management, mọi nhân viên, ban quản lý và các bên đại diện hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh do việc truy cập và sử dụng trang web này cũng như các trang web có liên kết với imm.management.

Chúng tôi có sử dụng nhãn hiệu và thông tin của các đối tác cũng như bên thứ ba nhằm mục đích giới thiệu mạng dưới dịch vụ của IMM Management. Tuy nhiên, IMM Management không nắm quyền sở hữu và từ chối liên quan đến bất cứ thông tin cũng như hoạt động của bên thứ ba.

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm hoặc liên đới trách nhiệm nếu trang web bị gián đoạn, không thể truy cập do các vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của IMM Management.

Chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ chỉnh sửa, thay đổi nào về nội dung, hình ảnh của trang web mà không cần phải thông báo trước.

 

LƯU Ý VỀ CÁC TRANG WEB ĐƯỢC KẾT NỐI

Tại nhiều điểm trong trang web imm.management, bạn có thể nhận được kết nối đến các trang web khác có liên quan ít nhiều đến lĩnh vực hoạt động của IMM Management. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc IMM Management có liên quan đến trang web hay các công ty sở hữu trang web đó. Mọi nhân viên, ban lãnh đạo hoặc các đại diện của IMM Management hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc liên đới trách nhiệm với thông tin chứa đựng trong trang web thứ ba. Tất cả mọi thông tin, hình ảnh, tài liệu trên những trang web liên kết đó đều chưa được IMM Management kiểm chứng.